اهداف اصلی مجموعه مباحث «مهارت‌های فرهیختگی»

 1. ارائه روش‌ها و الگوهایی به منظور فضاسازی بلندنظرانه، توان‌مندسازی مخاطبان و نسل جدید به نحوی که بتوانند در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، تبلیغی و مهندسی فرهنگی کارائی مناسبی داشته باشد.

مجموعه اول: مهارت‌های فردی و روابط اجتماعی

  مهارت‌های دهگانه سازمان بهداشت جهانی و یونسکو - به بسته علم زندگی منتقل شد.

 1. توانایی و مهارت‌های خودآگاهی
 2. توانایی و مهارت‌های ارتباطی
 3. توانایی و مهارت‌های برقراری روابط بین فردی سازگارانه
 4. توانایی و مهارت‌های همدلی با دیگران
 5. توانایی و مهارت‌های تصمیم‌گیری
 6. توانایی و مهارت‌های حل مسئله
 7. توانایی و مهارت‌های تفکر خلاق
 8. توانایی و مهارت‌های تفکر نقادانه
 9. توانایی و مهارت‌های رویارویی با هیجان‌ها (غم، خشم، شادی، …)
 10. توانایی و مهارت‌های رویارویی با استرس‌ها

مجموعه دوم: مهارت‌های ویژه تفکر و تفکر انتقادی

مهارت‌های آموزش سواد رسانه‌ای و تفکر انتقادی و فنون نقد و روش‌های تحلیل محتوا - همراه با اصول تبلیغ و اقناع و بازاریابی - به بسته دوران ما منتقل شد.

مجموعه سوم: مهارت‌های تکنیکال

 1. مهارت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات
 2. مرجع شناسی اطلاعات
 3. اصول و ادبیات مدیریت و برنامه‌ریزی
 4. روش مطالعه و تحقیق
 5. آموزش‌های روش مطالعات آشکار
 6. آشنایی با مفاهیم و اصول آینده‌نگری و آینده‌پردازی
 7. فنون مذاکره و مصاحبه
 8. آموزش زبان بدن
 9. مهارت سخنوری متناسب با ویژگی‌های عصر جدید
 10. مهارت نگارش متناسب با ویژگی‌های عصر جدید
 11. آشنایی با امکانات و ابزارهای مختلف زبان آموزی (عربی و انگلیسی)

مجموعه چهارم: مهارت‌های ویژه هدایت و اهتداء دینی

 1. آشنایی با مفاهیم، اصول و روش‌های مهندسی فرهنگی
 2. آشنایی با جریان‌های فرهنگی و... مرتبط در جامعه و جهان
 3. آشنایی با فرهنگ مشارکت و راه‌کارهای عملیاتی آن
 4. آشنایی با اسناد بالادستی نظام
 5. مهارت تدریس و آموزش
 6. اصول کار گروهی و تشکیلاتی
 7. فنون مناظره
 8. مهارت کتمان و سکوت

مجموعه پنجم: برندسازی

 1. آشنایی با امکانات مختلف ادامه تحصیل و کسب برند علمی
 2. آشنایی با امکانات و الگوهای مختلف رشد اقتصادی و کسب برند اقتصادی - کارآفرینی و خلاقیت اقتصادی
 3. آشنایی با الگوها و امکانات مختلف کسب برند اجتماعی