اهداف اصلی مجموعه مباحث «مدیریت شادی وصیانت هوشمندانه»

 1. معرفی الگوهای جایگزینی لذایذ مشروع با غیر مشروع - شناخت امكانات و ابزارهايي با هدف جايگزيني لذت‌طلبي افسار گسيخته نسل جديد
 2. معرفی الگوهای اعمال نوعي صیانت و منع هوشمندانه با هدف جلوگیری نامحسوس مواجهه نسل جدید با مظاهر منفي دنياي جديد
 3. تولید شبه ماجرا و پر کردن وقت مخاطبان
 4. تهيه بانك اطلاعاتي لذائذ مشروع و حتي تهيه و عرضه موارد ممكن

الگوهای اجرایی

 1. اقدام به فضاسازی کوچک به جای فضاسازی‌های بزرگ ناممکن
 2. پاک کردن صورت مساله با پر کردن اوقات فراغت و مواضع بحران (نوعی صیانت هوشمندانه)
 3. جلوگیری از شکل گیری عادات رسانه‌ای در سنین پایین (نوعی صیانت هوشمندانه
 4. تربیت و تغییر ذائقه (نوعی صیانت هوشمندانه)
 5. استفاده از پتانسیل مدارس و دانشگاه‌ها برای عملیاتی کردن این مهم (بستر مناسب برای جایگزینی و صیانت)
 6. بومی‌سازی لذایذ با سرقت شرافتمندانه! جایگزینی کم هزینه
 7. تولید شبه ماجراهای میکروسکوپی

ترفندهای صیانت و ایجاد شادی و شبه ماجرا

 1. الگوهای بازی‌
 2. الگوهای مناسب ورزشی
 3. مدیریت و الگوهای مطالعه و کتابخوانی
 4. الگوهای پرداختن به هنر و فنون
 5. عضویت در تشکل‌ها و کلونی‌های کوچک و بزرگ هویت‌ساز
 6. کلکسیون بازی
 7. شناسایی و معرفی برخی فيلم‌هاي مناسب در راستاي اهداف طرح
 8. مهارت‌های فرهیختگی
 9. آموزش‌های رایانه‌ای مناسب (غیر از موارد مهارت‌های فرهیختگی)
 10. تفریحات شهری
 11. شرکت در شبه ماجراهای عمومی
 12. توسعه تفریح تاریخی - صله رحم
 13. ارائه الگوهای اشتغال موقت و پر کردن اوقات فراغت با آن - الگوی سنتی صیانت و تربیت
 14. زیرسازی خودکار ایجاد شادی و شبه ماجرا - تعدد فرزند
 15. زیرسازی خودکار ایجاد شادی و شبه ماجرا - ایجاد زمینه و مدیریت نامحسوس و مدبرانه دوست‌یابی مناسب
 16. گره بزرگ هویت - ایجاد هویت دینی از طریق فعالیت‌های شاد اجتماعی
 17. الگوهای مناسب مسافرتی
 18. الگوهای صیانت رسانه‌ای
 19. فعالیت‌های مناسب اینترنتی
 20. تسهيل و آموزش ازدواج موفق