اهداف اصلی مجموعه مباحث «علم زندگی»

 1. ارائه آموزش‌های متناسب برای ایجاد و تقویت روحیه دین‌داری و خداترسی و خویشتن‌داری، طاعت و بندگی
 2. آموزش‌ علم زندگی و پرورش مهارت‌های زندگی در سایه اخلاق دینی
 3. آموزش‌ علم زندگی و پرورش مهارت‌های زندگی در سایه اخلاق دینی
در میان موضوعات اخلاقی و مهارت‌های لازم برای زندگی چند بحث وجود دارد که اگر آنها تدارک دیده شوند، بخش قابل توجهی از مسایل را پوشش خواهند داد. عناوین این اولویت‌ها به شرح زیر می‌باشد. شاید بتوان گفت قاعده 80 - 20 در مورد این عناوین صادق باشد یعنی این موارد 20 در صد مباحث است ولی در عمل 80 در صد مشکلات را می‌تواند پوشش دهد. عناوین این اولویت‌ها به شرح زیر می‌باشد.

دروس پایه و کلیدی - اولویت‌های مباحث اخلاقی و مهارت‌های زندگی

 1. بازی زندگی (قواعد و تعاریف) - (ماموریتی در ملکوت – دنیای قشنگ نو – مهندسی روح زمان – سرگرمی به رنگ زرد - بزرگ استراتژیست دوران)
 2. فشار اجتماعی و تغییر رفتار آدمی - ترس‌شناسی (ترس، زشت و زیبا + ...)
 3. سبک زندگی شیعی، بر مدار مرکز آفرینش (در جستجوی محور مقدس + بزرگ استراتژیست دوران)

ارزش‌های ارزشمند

 1. بحثی در فلسفه اخلاق و روح و محور آن
 2. پارادوکس آزادی و بندگی (اهمیت و ارزش عبوديت خدا)
 3. ارزان فروشی (قدر و ارزش انسان)
 4. من محو می‌شوم! (اهمیت راهبردی خودي نداشتن - نفس‌شناسی)
 5. بزرگي يا بزرگواري؟ (نگاهی به محور مختصات ارزش‌ها)
 6. پول خُرد پر سر و صدا (ظرفيت داشتن)
 7. طلای ناب (بحث اخلاص)
 8. علم یا ثروت؟ هم چنان مساله این است! (ارزش و اهمیت علم و عالم و معلم)

خوش اخلاق دوست‌داشتنی 1 - زندگی با همگان

 1. قاعده زرین عقل و ادیان - آنچه بر خود نمی‌پسندی بر دیگران مپسند.
 2. کیمیای اخلاق، راز بقای بشریت

خوش اخلاق دوست‌داشتنی 2 - زندگی با نزدیکان

 1. علم زندگي: آيين همسرداري (تحلیل مبانی در مهندسی خانواده اسلامی)
 2. علم زندگي: آیین دوست‌یابی - دوست دوست‌داشتنی
 3. علم زندگي: گنج تو خونمونه! (نيكي به والدين) (تحلیل مبانی در مهندسی خانواده اسلامی)
 4. علم زندگي: ارتباط با کوچک‌تر و بزرگ‌تر

مهارت‌های مدیریت خود – 1

 1. علم زندگي: جدی باش! مدیریت خماری و تنبلی
 2. علم زندگي: زندگی ما بین دو عدم!
 3. علم زندگی: احساس تقصیر
 4. علم زندگی: مدیریت نگرانی
 5. علم زندگی : سعه صدر و دام عدالت
 6. علم زندگی: مدیریت خشم
 7. علم زندگی: شجاعت کشف ناشناخته‌ها
 8. علم زندگي: اعتماد به نفس و توکل
 9. علم زندگي: كمال‌طلبي (راه یا چاه)
 10. علم زندگي: رضا
 11. علم زندگي: خود كنترلي و تقويت اراده
 12. علم زندگي: نظم و تمرکز قوا و عدم پراكنده كاري
 13. علم زندگي: فرق كار و شبه كار
 14. علم زندگي: اهميت سكوت و عادت به آن

مهارت‌های مدیریت خود – 2

 1. علم زندگي: هدفداری، تدبير، عاقبت اندیشی و زمان آگاهی (مهندسی من – آینده یکسان ما – مهندسی مهندسین)
 2. علم زندگي: الگوهای کسب درآمد و میانه‌روی در اقتصاد - لقمه حلال(بدون مرز 1- اقتصاد)
 3. علم زندگی: الگوی تغذیه - تندرستی و بهداشت

از جمله برنامه‌های قابل اجرا (برای توضیحات بیشتر روی هر تصویر کلیک نمایید.):