اهداف اصلی مجموعه مباحث «هدایت خاموش»

 1. معرفی الگوها، راه‌كارها و راه‌بردهای تربیت و هدایت غیر کلامی
 2. معرفی زیرساخت‌ها و زمینه‌سازی‌های لازم برای تربیت دینی

گونه‌های اصلی اجرا

 1. تربیت الگویی
 2. گره هویت - ایجاد آشکار و پنهان هویت دینی
 3. هویت قد بلند - بلندمرتبه سازی من و تمرین نگرش از بالا (برای هویت بخشی)
 4. هویت مبارزه - درگيرکردن با مخالفان و تقويت روحيه حماسي - در سنگر قرار گرفتن
 5. هویت اقلیت: عضو نمودن در کلونی‌های مقاومت!
 6. تنظیم فضای زندگی و تربیت نامحسوس
 7. خاموش‌ترین روش هدایت – تربیت به سیره
 8. جذب روحی و عاطفی مخاطب و تاثیر گذاری مبتنی بر آن
 9. بهره‌گیری از پشتیان‌های مهم معنوی
 10. تلاش برای ایجاد زیر ساخت مناسب