ترس، زشت و زیبا

  • در ادامه برای تعدادی از دروس کتاب «ترس، زشت و زیبا» طرح درس‌ها، برگه‌های کارگاهی، پاورپوینت‌های نمایشی، فیلم و... پیشنهاد شده است. تمامی این موارد، صرفاً حالت پیشنهادی دارد و این استاد محترم کلاس است که بسته به شرایط کلاس می‌تواند از دارایی‌های موجود، برای غنی‌سازی کلاس خود بهره ببرد. طبیعی است بسته به نوع مخاطب، ممکن است برخی موارد در ارائه کلاسی، پر رنگ‌تر باشد یا از روی برخی موارد، سریع‌تر گذشته شود. البتّه پیشنهاد سرآشپز (نگارنده) از جهت تعیین اولویت‌ها همان چیزهایی است که در سناریوی مندرج کتاب آمده و در این فایل‌های جانبی نیز پیشنهاد شده است.
    توجه شود که این فایل‌ها صرفاً نمونه‌هایی است که استاد می‌تواند آنها را مبنا قرار داده و مواد کمک آموزشی برای کلاس خود را مطابق آنها تهیه نماید.

    آخرین بروز رسانی در تاریخ هفتم آذرماه سال 1396 انجام شد.

    فایل های جدید درس ها با کلمه جدید مشخص شده اند!

Download درس صفر - آن چه پیش رو دارید (12 مگابایت)
Download Download درس یک - به دنبال شکار خود (30 مگابایت)
درس یک - به دنبال شکار خود (218 کیلوبایت)
Download درس دو - ترس زشت یک گدای بی‌شخصیت (35 مگابایت)
Download درس سه - روان‌شناسی پشه (13 مگابایت)
Download درس چهار - قالپاق (40 مگابایت)
Download درس پنج - پشه مدرن، قالپاق مدرن (24 مگابایت)
Download درس شش- مأموریت غیر ممکن(40)
Download Download درس هفت - قطار رفت! بدو! (645 مگابایت)
درس هفت - قطار رفت! بدو! (5 مگابایت)
Download درس هشت - سیاه و دیوانه(13 مگابایت)
Download Download درس نه - ترس و لذّت در عالم هپروت(27 مگابایت)
درس نه - ترس و لذّت در عالم هپروت(18.5 مگابایت)
Download درس ده - شکارگاه(11 مگابایت)
Download درس یازده - ترس زیبای یک گدای باشخصیت(12 مگابایت)
Download درس دوازده - شکوهمند(14 مگابایت)
Download Download درس سیزده - مصرع دوم(8 مگابایت)
درس سیزده - مصرع دوم(119 مگابایت)
Download Download درس چهارده - دو حرفی حسّاس(8 مگابایت)
درس چهارده - دو حرفی حسّاس(7 مگابایت)
Download Download درس پانزده - آزمون دکتری(14 مگابایت)
درس پانزده - آزمون دکتری(20 مگابایت)
Download Download درس شانزده - ریز نبین، ریزه!(16 مگابایت)
درس شانزده - ریز نبین، ریزه!(4 مگابایت)
Download برگه‌های استاندارد برای کار طرح درس(500 کیلوبایت)