ترس، زشت و زیبا

  • در ادامه برای تعدادی از دروس کتاب «ترس، زشت و زیبا» طرح درس‌ها، برگه‌های کارگاهی، پاورپوینت‌های نمایشی، فیلم و... پیشنهاد شده است. تمامی این موارد، صرفاً حالت پیشنهادی دارد و این استاد محترم کلاس است که بسته به شرایط کلاس می‌تواند از دارایی‌های موجود، برای غنی‌سازی کلاس خود بهره ببرد. طبیعی است بسته به نوع مخاطب، ممکن است برخی موارد در ارائه کلاسی، پر رنگ‌تر باشد یا از روی برخی موارد، سریع‌تر گذشته شود. البتّه پیشنهاد سرآشپز (نگارنده) از جهت تعیین اولویت‌ها همان چیزهایی است که در سناریوی مندرج کتاب آمده و در این فایل‌های جانبی نیز پیشنهاد شده است.
    توجه شود که این فایل‌ها صرفاً نمونه‌هایی است که استاد می‌تواند آنها را مبنا قرار داده و مواد کمک آموزشی برای کلاس خود را مطابق آنها تهیه نماید.

    آخرین بروز رسانی در تاریخ هفتم اسفندماه سال 1396 انجام شد.