اهداف اصلی مجموعه مباحث «مرزبانی اعتقادی»

 1. جریان‌شناسی دین‌ورزی‌های کلان معاصر
 2. شناخت شبهاتِ پایه، کلیدی، رایج و پرمخاطب دینی
 3. دست‌یابی به اعتقادات صحیح دینی از مسیر شناخت و تحلیل جریان‌شناسی‌ها و شبهات رایج و پاسخ‌گویی به آنها
 4. تربیت مناظر و مبلغ موثر دینی برای دوران ما
شبهات رایج را از بعد فراگیری عملی و اهمیت در چند گروه زیر می‌توان دسته‌بندی کرد. مطالعات نشان می‌دهد از این جنبه ترتیب گروه‌های شبهات به شرح زیر باشد:

شبهات ناظر به اصالت لذت و اومانیسم با رویکرد اباحه‌طلبی

 1. چرا لذات خود را محدود کنیم؟ چرا کیف نکنیم؟
 2. نقد و بررسی اومانیسم
 3. نقد برخی ابعاد التقاط اومانیستی
 4. خدا به آن بزرگی، برای بیرون ماندن دو تار مو انسان را به جهنم نمی‌برد.
 5. نظریه دل پاک، دل پاک برای نجات کافی است و نیاز به انجام مناسک ظاهری نیست.
 6. حد و اندازه ارتباط و اختلاط دختر و پسر
 7. عشق مجازي راه رسیدن به عشق الهی است. ضرورت پرداختن به عشق زمینی.

نگاه کارکردگرایانه دنیوی به دین - تقدس علم در مقابل دین

 1. شبهات ناظر به التقاط پوزیتیویستی در حوزه علوم تجربی و مساله فلسفه احکام - تعیین تکلیف احکام ضد علم (علوم تجربی)
 2. شبهات ناظر به التقاط پوزیتیویستی در حوزه علوم انسانی و مساله فلسفه احکام - تعیین تکلیف احکام ضد علم (علوم انسانی)
 3. شبهات نظام حقوق زن در اسلام - نقد و بررسی فمینیسم و فمینیسم اسلامی
 4. اولویت اخلاق نسبت به دین - نقد و بررسي كثرت‌گرايي و پلوراليسم دینی

معنای جامعیت و کمال دین (معنای دین) - عدم توفیق دین در اداره زندگی بشر مدرن - شبهه سکولاریسم

دین به درد اداره اجتماع امروز نمی‌خورد، عقل و علم و قانون باید جایگزین دین شود. امروزی کردن دین و احکام آن به چه معناست؟ كاركرد دين در دنياي امروز چیست؟ اجتماعي بودن و دين داري آيا منافرند؟ كجا و چگونه؟ بررسی ادعای كامل بودن دين اسلام و عدم نیاز به چیزی غیر از دین برای حل مشکلات بشر چه معنایی دارد؟ بررسی نظریه ولایت فقیه و ديدگاه اسلام در مورد حكومت ديني در زمان غیبت و تدارک دنیا و آخرت بشریت در این دوران. اصلا چرا دین؟ اثبات عقلی و رفع شبهات

 1. مرور و نقد و تحلیل بررسی محورهای پیشنهادی برای دین (اخلاق محور یا انسان محور - احکام محور - امام محور - حکومت محور)
 2. معنا و علت ختم نبوت و شان امامت

عدم قطعیت احکام دین با هدف کوچک‌سازی دین

 1. شبهه اختلاف فتاوای مراجع - شبهه اجتهاد و فلسفه وجود روحانیت
 2. اگر چيزي در قرآن بود قبول می‌کنم نه چیزی دیگر! رد حدیث! + بحث عدم قطعيت حديث و در نتیجه عدم حجیت و کارایی آن.
 3. تقلیل امام و امامت به مجتهد و اجتهاد با هدف گذر از حدیث و در نتیجه احکام
 4. شبهات شناختی با هدف ایجاد عدم قطعیت

شبهات عمومی ناظر به عدل الهي

 1. وجود تبعيض‌ و شرور در عالم
 2. اصلا چرا ما خلق شدیم؟
 3. علت خلقت شیطان
 4. شبهات مربوط به موضوعاتی چون ارتداد و خشونت و تساهل و تسامح از منظر عدل الهی

شبهات ناشی از تفکرات عرفانی تصوف

 1. همسویی آموزه‌های عرفانی تصوف با پروتکل‌های حاکم بر دین ورزی مدرن
 2. نقد و بررسی عرفان‌هاي جديد

موارد دیگر

 1. موضوعات تخصصی امامت ناظر به بررسي تفكرات سلفي‌گري و مصادیق التقاطی آن
 2. شبهات مهدویت (تاریخی و نقلی) و تاثیر عمیق آن در هدایت
 3. شناخت مسيحيت و ترفندهاي آنها در تبليغ و ...
 4. بررسی موردی تاريخ اديان

از جمله برنامه‌های قابل اجرا (برای توضیحات بیشتر روی هر تصویر کلیک نمایید.):

مباحث در حال باز تولید (برای توضیحات بیشتر روی هر تصویر کلیک نمایید.):