مهندسی من: این بحث مقدمه‌‌ای است بر سایر بحث‌ها و موضوع اصلی آن ضرورت شناخت دوران ما است. دورانی که ویژگی مهم آن تحولات و دگرگونی‌های سریع و گسترده است. هدف از این شناخت و آگاهی، مهندسی بهینه زندگی و به ویژه مهندسی آینده است. در این بحث فهرست عوامل و افراد موثر در شخصیت و هویت من با عنوان «مهندسان من» معرفی می‌گردند و به نقش من در مهندسی من نیز توجه می‌شود. از جمله موضوعات دیگر این بحث به این موارد میتوان اشاره کرد: نگاهی به آثار غفلت از شناخت دنیای جدید در زندگی با توجه به سرعت رشد تحولات. ضرورت شناخت بازیگران بزرگ این عصر در مهندسی‌های کلان فرهنگی، اشاره‌ای به تاثیر رسانه و تربیت رسانه‌ای در دوران ما، آشنایی با مقوله آينده‌پردازي و آينده‌نگري در دنياي امروز و برخي اتاق‌هاي فكر در دنياي امروز و تاثیر آن در مهندسی من و...
موضوع اصلی بحث: ضرورت شناخت دوران ما - هویت - آینده پژوهی – علم زندگي
میزان ساعت لازم برای تدریس کارگاهی: 16 ساعت
میزان ساعت لازم برای عرضه به شکل سخنرانی: 7 ساعت
پیش نیاز ضروری: ندارد
پیش نیاز ترجیحی: ندارد
نکته: کتاب این بحث، آماده چاپ است.
آینده یکسان ما: اولین و مهم‌ترین گام در شناخت و تحلیل پدیده‌ها، شناخت کلید‌های تحلیل است. شناخت «دوران ما» نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست. کلید‌های تحلیل مختلفی برای این مهم پیشنهاد می‌شود که در این میان به دو کلید در این بحث پرداخته خواهد شد. در ابتدا، قدرت بازگشایی و تحلیل پدیده‌ها با کمک کلید «دهکده جهانی» و سپس طرح همین مساله با کلید «یکسان‌اندیشی جهانی» صورت خواهد گرفت. شواهد متعدد و گوناگونی در حوزه‌های مختلف زندگی بشر با این هدف کالبدشکافی خواهد شد. ابعاد یکسان‌سازی در حوزه‌های زیستی، رفتاری و ارزشی، اقتصادی و سیاسی، حقوقی از جمله این موارد خواهند بود.
از منظری دیگر، می‌توان این بحث را به عنوان «ارتباط رسانه‌ها با سبک یکسان زندگی بشر در دوران ما» به شمار آورد.
سه عامل کلیدی، به عنوان جدی‌ترین عوامل، برای تحلیل دقیق دوران دگرگون شده و پر شتاب ما معرفی می‌شوند که عبارتند از: 1) انفجار علوم تجربی و تاثیر شگرف آن در بعد آموزش و فناوری. 2) غلبه تفکرات اومانیستی در بعد فرهنگی. 3) غلبه معادلات اقتصادی بر سایر پدیده‌های دیگر هم زمان با قدرت یافتن شرکت‌ها در مقابل دولت‌ها و تشکیل ابرسرمایه‌داری جهانی
معرفی این عوامل، مقدمه‌ای بر مباحث آینده دوران ما را شکل می‌دهند. آیا باید آینده یکسانی را برای همگان انتظار بکشیم؟ اگر آری، آن آینده چگونه خواهد بود؟ آیا آن آینده، آینده روشنی است؟ چه باید کرد؟

موضوع اصلی بحث: کلید تحلیل پدیده‌های مختلف - مهندسی فرهنگی – رسانه و سبک زندگی
میزان ساعت لازم برای تدریس کارگاهی: 9 ساعت
میزان ساعت لازم برای عرضه به شکل سخنرانی: 4 ساعت
پیش نیاز ضروری: ندارد
پیش نیاز ترجیحی: مهندسی من
نکته: کتاب این بحث، آماده چاپ است.
دوران دگرگون شده ما: «دوران ما» دوران تحولات عظیم و تغییرات شگرف است. «دوران ما» دوران «شوک آینده» است. «دوران ما» دوران زندگی در نقطه عطف تاریخ است. چه شواهدی بر این مهم وجود دارد و ریشه‌ها و عوامل و تأثیرات آن چیست؟ شناخت آثار انفجار علم در عصر جدید و موتورهای توفنده علمی آن، به ما این امکان را می‌دهد که در مهندسی زندگی خود بتوانیم با بینش بهتر و بصیرت بیشتری اقدام نماییم. این مطالب، به بهانه بررسی ایده‌های آلوین تافلر در نظریه موج سوم به بررسی گذاشته خواهد شد. بررسی تأثیرات انقلاب صنعتی در زندگی بشر با هدف بهره‌گیری از تجربیات آن در عصر انقلاب الکترونیک، اهميت فناوری اطلاعات و فناوری زیستی و فناوری نانو در تحول تمدني پیش روی بشر، خطرات ناشی از مهندسی‌های نوین علمی در کلام فرهیختگان جهانی از جمله موارد مطروحه در این بحث می‌باشد. بررسي تأثيرات موج سوم در سیاست‌های تربيتی و شخصیتی نسل جديد و شکاف تمدنی میان نسل‌ها ناشی از این تحولات در حوزه رفتاری نیز به بحث گذاشته خواهد شد. این بحث، نقش مهمی در شناخت «دوران ما» دارد.
موضوع اصلی بحث: شناخت نکات مثبت و انفجار علم - ریشه‌های تحول دوران ما
میزان ساعت لازم برای تدریس کارگاهی: 14 ساعت
میزان ساعت لازم برای عرضه به شکل سخنرانی: 8 ساعت
پیش نیاز ضروری: ندارد
پیش نیاز ترجیحی: مهندسی من و آینده یکسان ما
بدون مرز 1 – اقتصاد: طرح مسأله بررسي پديده جهاني‌شدن يا جهاني‌سازي از ديد فرهنگ و تاثیر و تأثر آن با اقتصاد. بررسی تاثیرات پديده مهم جاي‌گزيني قدرت از دولت‌ها به شركت‌ها در «دوران ما» و نقش اقتصاد در مهندسی های اجتماعی جهانی در این عصر. نقد و بررسی مستند سینمایی شرکت‌های چند ملیتی، برترین فیلم مستند سال 2004 و برخی آثار نمایشی دیگر با این هدف. ارائه و بررسی برخی اسناد و کتاب‌های مختلف در تبیین رابطه جهانی‌سازی و شرکت محوری.
بررسی پدیده بزرگ شکاف عمیق طبقاتی و اقتصادی و فاصله عمیق فقر و غنا و به تعبیر مانوئل کاستلز، سیاه‌چاله‌های جهانی و آثار ناشی از آن.
نقد و بررسی نظرات میلتون فریدمن و فریدریش فون هایک، برندگان جایزه نوبل اقتصاد در موضوع اقتصاد حرص محور و اخلاق اقتصادی مدرن و تأثیر آن در مهندسی‌های عظیم «دوران ما». نگاهی به اقتصاد آسمانی و تفاوت‌های آن با پارادیم‌های اقتصادی حاکم بر جهان امروز.
طرح مسأله و پرسش کلیدی رابطه فرهنگ و اقتصاد در این عصر که در بحث بعدی «بدون مرز 2 – فرهنگ» به جمع‌بندی و سرانجام خواهد رسید.
رابطه اقتصاد و مصرف با رسانه، نمایانگر یک مضمون بزرگ رسانه‌ای در فضای آموزش سواد رسانه‌ای است.

موضوع اصلی بحث: نقش اقتصاد در دوران ما و تغییرات فرهنگی جهانی
ساعت تدریس کارگاهی: 30 ساعت
ساعت سخنرانی: 20 ساعت
پیش نیاز ضروری: آینده یکسان ما
پیش نیاز ترجیحی: مهندسی من و دوران دگرگون شده
بدون مرز 2 – فرهنگ: (در حال باز تولید) با مبنا قرار دادن ایده «پایان تاریخ و آخرین انسان» فرانسیس فوکویاما به عنوان یک نماینده از غلبه تفکرات اومانیستی در ذهن بشر امروز، اگر قرار باشد مهندسی‌های فرهنگی اجتماعی جهانی، نهایتاً به یک الگو منتهی شود، این الگوی انسانی چگونه خواهد بود؟ آخرین انسان چه سیمایی دارد و در آخرین برگ کتاب تاریخ چه درج می‌گردد؟ طرح ادعای نظریه فوکویاما به جهت غلبه آشکار و پنهان آن در حوزه عمل، مورد بررسی نظری نیز قرار خواهد گرفت. هم چنین بررسي پديده جهاني‌شدن يا جهاني‌سازي از ديد فرهنگي و تأثیر و تأثر آن با اقتصاد، بررسي تعريف فرهنگ با روي‌كرد حذف موانع لذت بشر و تمدن با روي‌كرد تكثير لذايذ در دنياي كنوني، شناخت مباني و مختصات و هدف فرهنگ نوين، تاثير اجمالي نظريه پايان تاريخ در موضوع خانواده و دين‌ورزي‌هاي نوين؛ بررسي عنصر عدالت در ساختار سياسي فرهنگي جهان ليبرال دموكرات.
هدف، آشنایی با روند اقتصاد بدون مرز، جهان بدون مرز، فرهنگ بدون مرز، دین بدون مرز، آموزش بدون مرز، کلام بدون مرز و نهایتاً زندگی بدون مرز در «دوران ما» است.
پروتکل‌های حاکم بر اکثر مضامین رسانه‌ای در دنیای ما که بر تکثیر هر چه بیشتر لذت و لذت‌جویی بنا نهاده شده‌اند، از نتایج طبیعی این مهندسی فرهنگی است. (سواد رسانه‌ای و مهندسی رضایت)

موضوع اصلی بحث: شناخت مهندسی‌های کلان فرهنگی در جهان - لیبرال دموکراسی
میزان ساعت لازم برای تدریس کارگاهی: 15 ساعت
میزان ساعت لازم برای عرضه به شکل سخنرانی: 8 ساعت
پیش نیاز ضروری: بدون مرز 1 - آینده یکسان ما
پیش نیاز ترجیحی: مهندسی من - دوران دگرگون شده
مهندس تازه به دوران (ما) رسیده: این بحث، بخش اول از دانش راهبردی سواد رسانه‌ای را عهده‌دار است. شناخت تحلیلی رسانه فارغ از نوع و ابزارهای آن و تاثیرات گسترده آن در هویت بخشی انسان‌های عصر جدید، موضوع اصلی این بحث است. علاوه بر این، با تحلیل عمیق چرایی نیاز به سواد رسانه‌ای، به چیستی و تعریف مناسب و دقیق آن پرداخته شده است.
بحث، از نقش اقناع و ترغیب آغاز شده، نقش صنعتی شدن اقناع در دوران ما (صنعت رسانه) و اشباع اطلاعاتی ناشی از آن طرح می‌گردد. اقناع رسانه‌ها، اقناع پر استقبال و پر طرفدار و بسیار مؤثر و به بیان دقیق‌تر، پر اقتدار است. میزان تأثیرگذاری رسانه‌ها در دوران ما و هدایت توده‌های گسترده آدمی توسط آن، به گونه‌ای بوده که بسیاری از فرهیختگان و کارشناسان را به شدت نگران کرده است. آنها این اقناع صنعتی را اقناعی دلهره‌آور می‌دانند و دلایل مختلفی را در این زمینه اقامه می‌کنند. جنگ نرم و قدرت نرم از جمله موارد مرتبط با رسانه‌ها در دوران ما است که ضرورت آشنایی و آمادگی را برای ملل مختلف توجیه‌پذیر می‌نماید.
تحول سواد در دوران ما و به دنبال آن، ضرورت فراگیری دانش و مهارت جدیدی به عنوان سواد رسانه‌ای و بالاخره چیستی و تعریف و شناخت اجزای این دانش، ادامه این عنوان بحث را شکل داده‌اند.
امروزه، سواد رسانه‌ای، دانشی است که کشورهای مختلف به دنبال نهادینه‌سازی آن در میان آحاد ملتشان هستند. مجموعه مباحث «دوران ما» چنین رسالتی را برای خود در نظر دارد. این بحث، مقدمه‌ای است برای ورود به مرزهای این دانش جدید و استراتژیک.

موضوع اصلی بحث: شناخت رسانه فارغ از ابزارهای متنوع آن - قدرت رسانه - ضرورت فراگیری سواد رسانه‌ای – چرایی و چیستی سواد رسانه‌ای – ساختار آموزشی سواد رسانه‌ای
میزان ساعت لازم برای تدریس کارگاهی: 16 ساعت
میزان ساعت لازم برای عرضه به شکل سخنرانی: 8 ساعت
پیش نیاز ضروری: ندارد
پیش نیاز ترجیحی: مهندسی من – آینده یکسان ما
نکته: کتاب این بحث، آماده چاپ است.
مدرّس تازه به دوران (ما) رسيده: این بحث، با مروری بر مفاهیم بیان شده در بحث «مهندس تازه به دوران رسیده» با گذر از چرایی نیاز به سواد رسانة ای به چیستی آن می‌پردازد. تحول معنای سواد و سوادآموزی در دوران ما و به دنبال آن، ضرورت فراگیری دانش و مهارت جدیدی به عنوان سواد رسانه‌ای و بالاخره چیستی و تعریف و شناخت اجزای این دانش، بخش اول این بحث را شکل داده‌اند. در ادامه، با بیان انواع مثال‌ها و تمرین‌ها (تصاویر و فیلم و متن و...) به معرفی ساختار منطقی و مناسب سواد رسانه‌ای و هم چنین اجزاء و سیلابس‌های آن خواهیم پرداخت. تلاش بر این بوده که این کتاب به تنهایی نمونه‌ای از یک آموزش کامل سواد رسانه‌ای در ابعاد کوچک باشد امروزه، سواد رسانه‌ای، دانشی است که کشورهای مختلف به دنبال نهادینه‌سازی آن در میان آحاد ملتشان هستند. مجموعه مباحث «دوران ما» چنین رسالتی را برای خود در نظر دارد. این بحث، مقدمه‌ای است برای ورود به مرزهای این دانش جدید و استراتژیک.
موضوع اصلی بحث: معنای سواد و سوادآموزی در دنیای جدید - ضرورت فراگیری سواد رسانه‌ای – چرایی و چیستی سواد رسانه‌ای – ساختار آموزشی سواد رسانه‌ای – سکوهای پرش به دنیای سواد رسانه‌ای
میزان ساعت لازم برای تدریس کارگاهی: 20 ساعت
میزان ساعت لازم برای عرضه به شکل سخنرانی: 10 ساعت
پیش نیاز ضروری: ندارد
پیش نیاز ترجیحی: مهندسی من – آینده یکسان ما – مهندس تازه به دوران رسیده
نکته: کتاب این بحث، آماده چاپ است.
مهندس مخفی: پس از آشنایی با قدرت و کارکردهای گسترده رسانه و هم چنین شناخت دانش عصر جدید، سواد رسانه‌ای، در این بحث به سؤال اول و سؤال پنجم از سؤالات رایج در آموزش سواد رسانه‌ای پرداخته خواهد شد. در سؤال اول یعنی «چه کسی این پیام را فرستاده است؟» به موضوع و اهمیت فرستنده‌شناسی در تحلیل هوشمندانه پیام پرداخته خواهد شد. هم چنین در سؤال پنجم که غایت و هدف نهایی تحلیل است به ابعاد مرتبط با این سؤال که «چرا این پیام فرستاده شده است؟» توجه شده است. انگیزه‌های بزرگ ارسال پیام توسط بزرگترین تولیدگنندگان آثار رسانه‌ای از مهم‌ترین بخش‌های مرتبط با سؤال پنجم می‌باشد. اقتصاد توجه، مهندسی غفلت، پدیده بی‌طرفی و بی‌سانسوری، تأثیر فضا و زمان و مکان ارسال پیام در تحلیل آن، انحصار رسانه، آشنایی با فضای حاکم برتولید‌کنندگان بزرگ آثار رسانه‌ای و... از جمله موارد مهم در آموزش رسانه‌ای است که به بهانه دو سؤال کلیدی فوق مورد تحلیل قرار گرفته است.
موضوع اصلی بحث: فرستنده‌شناسی و تأثیر آن در تحلیل منطقی و هوشمندانه پیام - شناخت انگیزه‌های بزرگ و کلیدی در ارسال و تولید پیام توسط بزرگترین رسانه‌های جهان
میزان ساعت لازم برای تدریس کارگاهی: 20 ساعت
میزان ساعت لازم برای عرضه به شکل سخنرانی: 10 ساعت
پیش نیاز ضروری: ندارد
پیش نیاز ترجیحی: مهندسی من – آینده یکسان ما – مهندس تازه به دوران رسیده – مدرس تازه به دوران رسیده
نکته: کتاب این بحث، آماده چاپ است.
دنیای قشنگ نو: این بحث بیش از هر چیز، مبتنی بر بحث «آینده یکسان ما» طرح می‌شود و به سؤالات طرح شده در آن بحث، در موضوع علل و عوامل و تأثیرات یکسان‌اندیشی در «دوران ما»، از دیدگاه دو نویسنده انگلیسی پاسخ می‌دهد. بررسي انديشه‌هاي جورج اورول و آلدوس هاكسلي و مقايسه آينده‌نگري‌هاي آن دو؛ شناخت استراتژي رسيدن به يكسان‌انديشي جهاني در نظام اورولي و مقايسه آن در نظام پيشنهادي آلدوس هاكسلي؛ پیش‌بینی جلوه‌هاي نظام اورولي در «دوران ما» در مقابل جلوه‌هاي نظام هاكسلي؛ در راه شناخت چگونگي اعمال يكسان‌انديشي جهاني و محوريت اِعمال مهندسي اجتماعي در ابعاد جهاني؛ بررسی و مقایسه دین‌ورزی و خانواده و تربیت در دو نظام، از جمله موارد پرداخته شده در این بحث می‌باشد. هدف بحث، يافتن پاسخ به اين سؤال است كه نسل جديد در دنياي امروز نوعاً چه شخصیتی دارد و به دنبال چيست، گمشده‌اش كدام است و چه تفاوت‌هایي با جوان نسل گذشته دارد؟
مهندسی غفلت بر اساس ایده‌ «مهندسی رضایت» پدر روابط عمومی، ادوارد برنایز موضوع اصلی این بحث است. تولید انسان‌هایی سرگرم که نسبت به پدیده‌های اطراف بی‌تفاوت باشند، یکی از مهندسی‌های اجتماعی فرهنگی کلان دوران ماست که بدون شناخت آن دوران ما شناخته نخواهد شد.
در همین فضا، «مهندسی غفلت مبتنی بر تکثیر لذت» یکی از مضامین بزرگ تولیدات رسانه‌ای در دوران ماست و این مفهوم، نقطه اتصال بحث «دنیای قشنگ نو» با «سواد رسانه‌ای» است.

موضوع اصلی بحث: مهندسی فرهنگی جهان - سواد رسانه‌ای - نقد مهندسی رضایت و عصر غفلت
ساعت تدریس کارگاهی: 14 ساعت
ساعت سخنرانی: 6 ساعت
پیش نیاز ضروری: آینده یکسان ما - مهندس تازه به دوران (ما) رسیده
پیش نیاز ترجیحی: مهندسی من، بدون مرز 2 (فرهنگ) - بدون مرز 1 (اقتصاد)
روح زمان: شناخت «دوران ما» بدون شناخت روح حاکم بر این دوران، شناختی ناقص خواهد بود. ترسیم معنای لغوی و اصطلاحی «روح زمان» در ادبیات امروز جهان، نگاهي به اهمیت و جایگاه اصطلاح «روح زمان» از منظر گوگل و سایر موتورهای جستجو، مقدمه واجب این شناخت می‌باشد. شناخت دغدغه‌هاي روز انسان مدرن، اشاره‌ای به تعیین مصادیق واقعی گذر از عصر غفلت به عصر تغافل، جایگزینی‌ بت‌هاي مصرف به جای بت‌های توليدپدیده تکرار مکررات و تولید شبه ماجرا در آثار رسانه‌ای از جمله موضوعاتی است که با کمک تحلیل گزيده‌ای از فيلم سيمون اثر شرکت تایم‌وارنر به آن پرداخته خواهد شد. ترسیمی از جایگزینی خوش‌گذرانی به جای خوشبختی در «دوران ما»، نگاهی به آینده مهندسی غفلت و خود مهندسی تغافل از اهداف مهم بحث مهندسی روح زمان به عنوان یک مضمون بزرگ در حوزه سواد رسانه‌ای است.
موضوع اصلی بحث: مهندسی فرهنگی جهان - ابرتکنیک مهندسی در حین غفلت نقد عصر تغافل
ساعت تدریس کارگاهی: 14 ساعت
ساعت سخنرانی: 5 ساعت
پیش نیاز ضروری: آینده یکسان ما - مهندس تازه به دوران (ما) رسیده - دنیای قشنگ نو
پیش نیاز ترجیحی: بدون مرز 1 - بدون مرز 2
سرگرمی به رنگ زرد: به دنبال طرح مسأله نیاز به ایجاد سواد رسانه‌ای، نقد و بررسی صنعت سرگرمی به عنوان یکی از قوی‌ترین و جدی‌ترین مهندسان عصر جدید ضروری است. از همین رو یک پدیده رسانه‌ای و اجتماعی مهم، یعنی «اطلاعات زرد» در این بحث، مورد مداقه قرار می‌گیرد. این تعبیر، توسعه‌یافته مفهوم روزنامه‌نگاری زرد است. اطلاعاتی که باعث گردیده اضافه بار اطلاعاتی زیادی روی ذهن نسل امروز قرار گیرد. این اطلاعات مصداقی است از تعبیر تاریخی آلدوس هاکسلی، با این مضمون که «آن قدر اطلاعات بی‌فایده به ما بدهند که جا برای اطلاعات اساسی باقی نماند!» تنقلات اطلاعاتی، به جای خوراک مغذی روح از طریق طرح بت‌های مصرف و جایگزینی با بت‌های تولید، بخش عمده‌ای از فضای رسانه‌ای «دوران ما» و در نتیجه سبک زندگی این عصر را شکل می‌دهند. تشریح فرآیند حرکت از «اطلاعات زرد» به «زندگی زرد» پیام مهم این بحث است. توصیه می‌شود سه گانه «دنیای قشنگ نو، روح زمان و سرگرمی به رنگ زرد» با هم دیده شوند تا مصادیق گسترده رسانه‌ای دو بحث اول، در این بحث خود را نشان دهد.
موضوع اصلی بحث: ابرتکنیک مهندسی در حین غفلت - سواد رسانه‌ای و اطلاعات زرد
میزان ساعت لازم برای تدریس کارگاهی: 6 ساعت
میزان ساعت لازم برای عرضه به شکل سخنرانی: 3 ساعت
پیش نیاز ضروری: دنیای قشنگ نو – روح زمان
پیش نیاز ترجیحی: بدون مرز1 - بدون مرز2 - مهندس تازه به دوران (ما) رسيده
مهندسی ماساژ پیام 1 : این درس به دنبال بحث «مهندس تازه به دوران رسیده» طرح شده و متکفل آموزش ابرتکنیک‌ها و ترفندهای اقناعی در خلق پیام است. از این پدیده، با عنوان مهندسی و ماساژ پیام یاد می‌شود. روشن است از آن جا که هر کس نیازمند خلق پیام مؤثر است، نیازمند این بحث نیز خواهد بود. در حوزه سواد رسانه‌ای برای رمزگشایی از پیام‌های رسانه‌های جمعی و رسیدن به اهداف فرستنده پیام و مقاومت در مقابل آثار منفی احتمالی آن شناخت تکنیک‌های اقناعی امری ضروری است. در این بحث، به مناسب به هر تکنیک تلاش شده مباحث مرتبط با آن در حوزه تفکر انتقادی و به ویژه مغالطات نیز طرح و بحث گردند. در این بحث، تکنیک‌های پرکاربرد و مهم و در بحث «مهندسی و ماساژ پیام 2» تکنیک‌های سطح بعدی طرح می‌شوند.
روشن است که آشنایی با ترفندهای القای موثر یک پیام باعث خواهد شد، فرد در مقام این تکنیک‌ها بی‌دفاع رها نشود. با توجه به فراگیری رسانه‌ها و زندگی با تولیدات رسانه‌ای، این بحث بخش مهمی از آگاهی بخشی و مقاوم‌سازی در مقابل پدیده‌های منفی دوران ما را عهده‌دار است.

موضوع اصلی بحث: ابرتکنیک‌های اقناعی در خلق پیام - سواد رسانه‌ای
ساعت تدریس کارگاهی: 14 ساعت
ساعت سخنرانی: 8 ساعت
پیش نیاز ضروری: مهندس تازه به دوران (ما) رسیده
پیش نیاز ترجیحی: مهندسی من - دنیای قشنگ نو - روح زمان - بدون مرز1 - بدون مرز2
مهندسی و ماساژ پیام 2: (در حال باز تولید) (با گذشت زمان و قدرت یافتن روزافزون رسانه‌ها، تکنیک‌ها و ترفندهای رسانه‌ای برای القای مؤثرتر پیام پیچیده‌تر و ماهرانه‌‌تر شده است. رمزگشایی از این تکنیک‌ها و مهارت خواندن سطور نانوشته و سکانس‌های مخفی پیام از ابعاد مهم آموزش سواد رسانه ای است. آشنایی با ترفندهایی که باعث القای یک پیام در ذهن مخاطب می‌شود باعث خواهد شد، فرد در مقام این تکنیک‌ها بی‌دفاع رها نشود. این بحث در ادامه بحث «مهندسی و ماساژ پیام 1» بخشی از این رسالت، یعنی آموزش تکنیک‌های اقناعی و برخی مغالطات در ارسال پیام و در نتیجه یعنی مقاوم‌سازی فرد در مقابل رسانه‌هارا عهده‌دار است.
موضوع اصلی بحث: تکنیک‌های اقناعی در خلق پیام - سواد رسانه‌ای
میزان ساعت لازم برای تدریس کارگاهی: 14 ساعت
میزان ساعت لازم برای عرضه به شکل سخنرانی: 8 ساعت
پیش نیاز ضروری: مهندس تازه به دوران (ما) رسيده – مهندسی و ماساژ پیام 1
پیش نیاز ترجیحی: مهندسی من - دنیای قشنگ نو - روح زمان - بدون مرز1 - بدون مرز2
تزریق سرگرمی: (در حال باز تولید)رسانه ابزار پیام است یا خود پیام. این سؤال مارشال مک لوهان پدر علم ارتباطات، هم چنان موضوع محافل علمی و بلکه فرهنگی و اجتماعی است. نیل پستمن، استاد دانشگاه نیویورک، معتقد است حداقل در مورد تلویزیون، پاسخ این است که تلویزیون بر روی پیام اثر خاص خود را گذاشته و رنگ و بوی سرگرمی به آن می‌دهد. به بیان دیگر ذات تلویزیون برای ارائه محصولات رسانه‌ای سرگرم‌کننده، مناسب‌تر است و مخاطبان بیش از هر چیز برای سرگرم شدن به تلویزیون مراجعه می‌کنند.
در این بحث، در فضای «ابزار پیام‌شناسی» از مجموعه مباحث سواد رسانه‌ای، به تزریق سرگرمی به موضوعات مختلفی چون «دین» و «خبر» در فضای تولیدات رسانه‌ای خواهیم پرداخت و به دنبال آن به مناسبت نیز، در موضوع «سینمای دینی» مطالبی ارائه خواهد شد.

موضوع اصلی بحث: ابزارشناسی پیام – تلویزیون و صنعت سرگرمی - سواد رسانه‌ای – سینمای دینی
میزان ساعت لازم برای تدریس کارگاهی: 14 ساعت
میزان ساعت لازم برای عرضه به شکل سخنرانی: 8 ساعت
پیش نیاز ضروری: مهندس تازه به دوران (ما) رسيده – مهندسی و ماساژ پیام 1
پیش نیاز ترجیحی: دنیای قشنگ نو - روح زمان
زبان بدون مرز - زندگی بدون مرز: تمرینی در شناخت تکنیک‌های اقناعی به کار گرفته شده در رایج‌ترین کتب آموزش زبان انگلیسی در جهان. بررسی و تحلیل محتوایی عناصر تشکیل‌دهنده آنها آموزش و تمرین سواد رسانه‌ای با محوریت کتاب‌های مذکور. آموزش غير مستقيم سبک زندگی. بررسی رابطه سبک زندگی و دین و یا سبک زندگی به مثابه دین و تحلیل آن در این کتب. مرور عناصر تشکیل‌دهنده سبک زندگی مذکور و ارتباط آن با سایر مباحث «دوران ما». تعقيب شاخصه‌هاي فرهنگ فاتح و ترسيم دنياي هاكسلي درقالب آموزش زبان انگليسي. اشاره‌اي به روند پر شتاب مرگ زبان‌ها و يكسان شدن زبان در راستاي نوعی يكسان‌انديشي جهاني.
موضوع اصلی بحث: سواد رسانه‌ای - سبک زندگی مصرفی و لذت محور
میزان ساعت لازم برای تدریس کارگاهی: 8 ساعت
میزان ساعت لازم برای عرضه به شکل سخنرانی: 5 ساعت
پیش نیاز ضروری: مهندسی و ماساژ پیام 1 – مهندس تازه به دوران رسیده - دنیای قشنگ نو – بدون مرز 2 – سرگرمی به رنگ زرد
پیش نیاز ترجیحی: روح زمان - بدون مرز 1
فوتبال، آینه‌ای برای دوران ما: فوتبال به حق یکی از پدیده‌های جالب دوران ماست. فوتبال رسانه‌ای‌ترین پیام دوران ماست. فوتبال آن قدر مهم است که می‌توان مدعی شد با شناخت ابعاد مختلف فرافوتبال در «دوران ما» می‌توان به بینش مناسبی در شناخت «دوران ما» دست یافت، پس فوتبال آینه‌ای است مناسب برای دیدن «دوران ما». در این بحث هم چنین فوتبال به عنوان یک پدیده رسانه‌ای مورد تحلیل قرار خواهد گرفت و پیام‌های آشکار و پنهان آن ترسیم خواهند شد.
بررسي كاركردهاي مثبت و منفي فوتبال در «دوران ما»، بررسی مثلث طلایی قدرت (پول + نفوذ + غفلت) در پدیده فوتبال- ارتباط وثیق جهاني‌سازي و فوتبال، رابطه صنعت سرگرمي، اقتصاد، شرکت‌هاف مافیاها، سیاست و... با فوتبال. تحلیلی بر رابطه سکولاریسم و فوتبال و كاركردهاي دين‌ورزانه آن. فوتبال آینه‌ای مناسب برای ترسیم تعامل با دنیای جدید و پیشگیری و کنترل آسیب‌های مدرنیسم در امر هدایت و مدیریت زندگی.
موضوع اصلی بحث: شناخت صنعت سرگرمی - سواد رسانه‌ای
میزان ساعت لازم برای تدریس کارگاهی: 20 ساعت
میزان ساعت لازم برای عرضه به شکل سخنرانی: 12 ساعت
پیش نیاز ضروری: مهندس تازه به دوران (ما) رسيده - دنیای قشنگ نو - روح زمان - بدون مرز 1 – مهندسی و ماساژ پیام 1 - سرگرمی به رنگ زرد
پیش نیاز ترجیحی: آینده یکسان ما
شاهدخت خوشبخت: رسانه صرفاً رسانه‌های تصویری و مکتوب نیستند، این بحث در ادامه آموزش و تمرین سواد رسانه‌ای و بالا بردن قدرت تحلیل، عروسکی به نام باربی را موضوع بحث خود قرار داده است. پرفروش‌ترین عروسک در سطح جهان. در همین جهت در این بحث به مواردی از این قبیل اشاره خواهد شد: شناخت و اهمیت بازی و اسباب بازی و عروسک، رابطه باربی با مثلث طلایی قدرت در صنعت سرگرمی، بحث جنگ عروسک‌ها در «دوران ما» و تحلیل تکنیک‌های اختصاصی تاثیر و نفوذ باربی در مخاطبان. شناخت درس بزرگ و پیام اصلی باربی و معنا و تفسیر خوشبختی به عنوان یک پیام رسانه‌ای و تبیین فلسفه زندگی برای باربی‌ها در «دوران ما»،از جمله مطالب مهم این بحث می‌باشند.
موضوع اصلی بحث: شناخت صنعت سرگرمی - سواد رسانه‌ای
میزان ساعت لازم برای تدریس کارگاهی: 15 ساعت
میزان ساعت لازم برای عرضه به شکل سخنرانی: 8 ساعت
پیش نیاز ضروری: آینده یکسان ما - مهندس تازه به دوران (ما) رسيده - دنیای قشنگ نو - ماساژ پیام
پیش نیاز ترجیحی: ماساژ پیام - بدون مرز 2
بازی‌های رایانه‌ای معلمین نسل جدید: (در حال باز تولید) تحلیلی بر بازی‌های رایانه‌ای به عنوان یک رسانه به منظور ایجاد سواد رسانه‌ای متناسب. بررسي نكات مثبت و منفي بازي‌هاي رايانه‌اي، نگاهي به بازي و اهميت آن در تربيت، فرصت‌ها و تهديدهاي ناشي از آن، چگونگي بهره‌گيري از بازي‌هاي رايانه‌اي به عنوان ابزار سرگرم‌ساز پر قدرت و معلم نسل جديد در ايجاد همسان‌انديشي فرهنگي و حصول به دنياي قشنگ نو. بررسی مثلث طلایی قدرت (پول + نفوذ + غفلت) در بازي‌هاي رايانه، تاكيد و استدلال بر نقش تربيتي بازي‌هاي رايانه‌اي در عصر جديد و مختصات شاگردان اين مكتب. بررسي خشونت، شهوت و وحشت در دنياي بازي‌ها، بحث خشونت در رسانه‌ها در بحث بازی‌های رایانه‌ای به عنوان نمونه جدی این امر مورد بررسی ویژه قرار می‌گیرد. ارتباط خشونت‌ورزی و اقتصاد بدون مرز. دين و دین‌بازي، بازی و فلسفه، تفاوت‌هاي بازي‌هاي سنتي و رايانه‌اي، توصيه‌هایي در جهت انتخاب بازي‌هاي مناسب.
موضوع اصلی بحث: شناخت صنعت سرگرمی - سواد رسانه‌ای
میزان ساعت لازم برای تدریس کارگاهی: 15 ساعت
میزان ساعت لازم برای عرضه به شکل سخنرانی: 7 ساعت
پیش نیاز ضروری: آینده یکسان ما - مهندس تازه به دوران (ما) رسیده - دنیای قشنگ نو - ماساژ پیام
پیش نیاز ترجیحی: ماساژ پیام - بدون مرز 2
تربیت شبکه‌ای: مروري بر اهميت اينترنت در ایجاد موج سوم تمدن در «دوران ما» ، بررسي اينكه اينترنت ابزار پيام است يا خود پيام و اگر اينترنت خود پيام است، پيام آن چيست؛ و تاثيرش در تربيت انساني و ديني نسل جديد كدام است. بررسي تاثيرات تربيتي نهيليستي و حذف تفكر سلسله مراتبي در فضاي كاري اينترنت برای افراد وبگرد! تلون و تنوع و روح اینترنت. چگونگي تاثير فضا و تربيت پست مدرن در فضاي وب و تقابل آن با شاخصه‌هاي تربيت ديني. نگاهي به نوع كاربري اينترنت در دنيا و كشور. پيشنهادهایي در جهت تعامل با اين پديده و بهره‌گيري مناسب‌تر از آن.
موضوع اصلی بحث: شناخت و کارکردهای فضای مجازی بر شخصیت
میزان ساعت لازم برای تدریس کارگاهی: 10 ساعت
میزان ساعت لازم برای عرضه به شکل سخنرانی: 6 ساعت
پیش نیاز ضروری: آینده یکسان ما - مهندس تازه به دوران (ما) رسیده - دنیای قشنگ نو - روح زمان - بدون مرز 1
پیش نیاز ترجیحی: ماساژ پیام - دوران دگرگون شده
شلیک، درست وسط پیشانی: : در ادامه شناخت دوران ما و آشنایی با صنعت سرگرمی، در این بحث به دو مصداق غیر رسانه‌ای این صنعت پرداخته خواهد شد. شناخت بهتر صنعت سرگرمی، به عنوان یکی از قوی‌ترین و جدی‌ترین مهندسان عصر جدید ضروری است. از همین رو دو صنعت سرگرمی غیر رسانه‌ای که در مهندسی غفلت در دوران ما نقش به سزایی دارند، در این بحث به بررسی گذاشته شده و از دریچه آنها به «دوران ما» نگریسته می‌شود. بررسی دو صنعت مواد مخدر و روان‌گردان و مشروبات الکلی از منظر مثلث طلایی قدرت (پول و نفوذ و غفلت). تأکیدی مجدد بر اصل بزرگ و کلید تحلیل «دوران ما» (هر چیزی را که می‌توان باید فروخت). از منظر یکی از بزرگترین‌باگ‌های عصر جدید. این بحث در صورتی که بعد از بحث بزرگ استراتژیست دوران طرح گردد، جلوه خاصی در شناخت جبهه جنگ غفلت و عبور به مرز تغافل خودساخته خواهد داشت.
موضوع اصلی بحث: صنعت سرگرمی – عصر غفلت
میزان ساعت لازم برای تدریس کارگاهی: 9 ساعت
میزان ساعت لازم برای عرضه به شکل سخنرانی: 6 ساعت
پیش نیاز ضروری: دنیای قشنگ نو
پیش نیاز ترجیحی: آینده یکسان ما - روح زمان – مهندسی و ماساژ پیام 1
عشق نامقدس: (در حال بازتولید) در ادامه روند مضمون‌شناسی در مجموعه آموزش‌های سواد رسانه‌ای چاره‌ای نیست جز آن که به یکی از مضامین مهم این آثار پرداخته شود، عشق و شهوت و اباجه طلبی، بخش قبل توجهی از این فضا را تشکیل می‌دهد. بررسی تحلیلی مثلث طلایی قدرت شامل (پول و نفوذ و غفلت) در چنین فضایی، این بخش از آموزش سواد رسانه‌ای را فراهم می‌آورد.
موضوع اصلی بحث: بررسی پدیده عشق و شهوت در فضای صنعت سرگرمی
میزان ساعت لازم برای تدریس کارگاهی: در حال باز تولید
میزان ساعت لازم برای عرضه به شکل سخنرانی: درحال باز تولید
پیش نیاز ضروری: مهندس تازه به دوران (ما) رسیده - دنیای قشنگ نو
پیش نیاز ترجیحی: روح زمان – مهندسی و ماساژ پیام 1
پرونده فسفر: : این بحث مبتنی بر بحث دوران دگرگون شده طرح خواهد شد. در آن بحث، به رشد و انفجار علوم تجربی پرداخته شده است و در این بحث، به جایگاه ایرانیان و نه فقط کشور ایران، در تولید دانش جدید پرداخته خواهد شد. بحثی در ترفند استعماری توهم ناتوانی به منظور خلع سلاح طرف مقابل، تاکید بر توان‌مندي ايرانيان در توليد دانش، به ویژه در علوم جدید، به منظور جلوگيري از نااميدي، و تقويت روحيه خودباوري.
این بحث زمینه‌ساز بحث بسیار مهم آموزش و تربيت صنعتي و صنعت آموزش در جهان و اهداف و هم چنین پدیده فرار مغزها است که در بحث «مهندسی مهندسین» به آنها پرداخته خواهد شد.
موضوع اصلی بحث: خودباوری – آموزش و پرورش مدرن
میزان ساعت لازم برای تدریس کارگاهی: 8 ساعت
میزان ساعت لازم برای عرضه به شکل سخنرانی: 6 ساعت
پیش نیاز ضروری: ندارد
پیش نیاز ترجیحی: دوران دگرگون شده
مهندسی مهندسین: شناخت دوران ما بدون شناخت نظام آموزش و پرورش ممکن نیست و این نظام در سراسر جهان از نظر ساختار و محتوا به سمت یکسان شدن پیش می‌رود. این بحث، مبتنی بر دو بحث بدون مرز 1 (اقتصاد) و پرونده فسفر طرح خواهد شد. آشنایی با پدیده مهم اقتصاد دانش محور در «دوران ما». بحثی در آموزش و تربيت صنعتي و صنعت آموزش در جهان و اهداف آن. بررسی فلسفه آموزش و پرورش مدرن و تاثیر آن در تربیت نسل جدید. زمينه‌سازي براي ايجاد سوالات اساسي در مورد بردگي مهندسان جديد و مهندسي آنان. بحث محوریت اقتصاد در تعلیم و تربیت نوین و مصادره و استحاله مفهوم تربیت در این عصر. شناخت روی‌کردهای مهم تعلیم و تربیت در جهان با محوریت اقتصاد و جذب نخبگان برای ایجاد امپراتوری‌های نوین مغزها. تحلیلی بر پدیده فرار مغزها و اهمیت آن. شتاب گسترده در آموزش و انتقال مفاهیم آموزشی، علل و تاثیرات. زمینه‌سازی در جهت تغییر معنای پرورش و تربیت. بررسی رابطه سکولاریسم و تعلیم و تربیت مدرن نیز از مطالب مهم این بحث می‌باشد.
موضوع اصلی بحث: بررسی آموزش و پرورش مدرن و هدف علم آموزی
میزان ساعت لازم برای تدریس کارگاهی: 22 ساعت
میزان ساعت لازم برای عرضه به شکل سخنرانی: 12 ساعت
پیش نیاز ضروری: بدون مرز 1 - پرونده فسفر
پیش نیاز ترجیحی: مهندسی من
گل پسر دوران ما: (در حال بازتولید) این بحث، مبتنی بر بحث مهندسی مهندسین است. بحث مذکور آموزش و پرورش نوین را در حوزه علوم تجربی و این بحث در حوزه علوم انسانی مورد کاوش قرار می‌دهد. اهداف این نظام و درس‌های پنهان و آشکار این علوم از موضوعات مهم طرح شده در بحث گل پسر دوران ما می‌باشد.
موضوع اصلی بحث: بررسی آموزش و پرورش مدرن در حوزه علوم انسانی
میزان ساعت لازم برای تدریس کارگاهی: در حال باز تولید
میزان ساعت لازم برای عرضه به شکل سخنرانی: در حال باز تولید
پیش نیاز ضروری: بدون مرز 1 - پرونده فسفر - مهندسی مهندسین
پیش نیاز ترجیحی: مهدسی من
دیگر عجیب نیست!: این بحث آغاز جریان شناسی دینی در دوران ماست. با توجه به انفجار علم مساله ارتباط علم و دین جدی‌ترین چالش فکری قرن اخیر در موضوع دین‌داری بوده است. بسیاری بیان داشته اند که با وجود علم دیگر نیازی به دین نیست و علم و دین با هم سر ناسازگاری دارند. رفع استبعاد از برخی غرائب آيات و روايات با مصاديق علمی و بشري آن در «دوران ما»، به منظور پیشگیری از حمله به رکن رکین سنت و حفظ شأن و جایگاه عقلانی سنت و حدیث در دین، تحلیلی مبتنی بر یافته‌های بشر در علوم تجربی جدید در موضوعاتی چون طول عمر اولیای الهی، زنده کردن مردگان، طی الارض، غیبت و ناپیدایی امام و... که متهم به خرافی و غیر علمی بودن می‌شوند. از جمله آشنایی با تئوری ریسمان‌ها و تئوری M در فیزیک جدید. دفع اتهام خرافی‌گری به مطالب دینی و ادعای اعجاز در مورد آنها. زمینه‌سازی مهم در مورد التقاط پوزیتیویستی در جریان‌های دین‌ورزی معاصر. ارائه الگویی برای نحوه پاسخ‌گویی به شبهات دینی در «دوران ما» با توجه به ویژگی‌های نسل جدید از اهداف مهم ولی جانبی این بحث می‌باشد.
موضوع اصلی بحث: رابطه علم و دین - تکریم احادیث
میزان ساعت لازم برای تدریس کارگاهی: 10 ساعت
میزان ساعت لازم برای عرضه به شکل سخنرانی: 7 ساعت
پیش نیاز ضروری: ندارد
پیش نیاز ترجیحی: مهندسی من - دوران دگرگون شده
دین با محوریت سرنگ: این بحث مبتنی است بر بحث «دیگر عجیب نیست!» در آن بحث، به فرصت‌های ناشی از رشد علوم‌تجربی در پاسخ‌ به شبهات دینی نظر داشته و در این بحث به آسیب‌های ناشی از تطبیق و انطباق بی‌برهان مفاهیم دینی با تئوری‌های علوم‌ تجربی می‌پردازد. شناخت بیشتر شأن و جایگاه علوم تجربی در تحلیل‌های دینی، بررسی رابطه علم و دین و سابقه طرح آن در بین برخی متفکران مسلمان در «دوران ما». آشنایی با مقوله بسیار مهم التقاط دینی در تحلیل‌های دینی و دین‌ورزی‌های نوین. جریان‌شناسی و نقد و بررسی درون دینی برخی مصادیق التقاط پوزیتیویستی در تاریخ معاصر، به ویژه در پوزیتیویسم مبتنی بر علوم تجربی. ایجاد زمینه برای مطالعه التقاط پوزیتیویستی در حوزه تحلیل‌های اجتماعی و علوم انسانی. نمایش این نوع التقاط در برخی پدیده‌های اجتماعی و رسانه‌ای به منظور رشد سواد رسانه‌ای و قدرت تحلیل در شناخت «دوران ما». پاسخ ضمنی به شبهات کلیدی و فراگیر فلسفه احکام و شان دین.
موضوع اصلی بحث: دین - نقد پوزیتیسم - فلسفه احکام و رابطه علم ودین
میزان ساعت لازم برای تدریس کارگاهی: 18 ساعت
میزان ساعت لازم برای عرضه به شکل سخنرانی: 10 ساعت
پیش نیاز ضروری: ندارد
پیش نیاز ترجیحی: دوران دگرگون شده - دیگر عجیب نیست - بدون مرز1 - بدون مرز2
رمز آیات و روح بینات: (در حال بازتولید) به دنبال بحث «در جستجوی محور مقدس» و شناخت شأن و جایگاه ولی مفترض‌الطاعه خداوند و هم چنین شناخت فلسفه احکام در بحث «دین با محوریت سرنگ» اینک جا دارد به برخی از جلوه‌های دینی که فلسفه تشریع آن مرتبط با حجت خداوند است، اشاره شود و رمز و راز این آیات الهی روش شود. این مهم به ویژه در موضوع مناسک حج به نمایش گذاشته خواهد شد تا حکیمانه بودن آنها بیش از پیش روشن گردد. از این رو نامی چون «حج و حجت» نیز برای این بحث برازنده است.
موضوع اصلی بحث: فلسفه احکام – معرفت امام
میزان ساعت لازم برای تدریس کارگاهی: در حال باز تولید
میزان ساعت لازم برای عرضه به شکل سخنرانی: در حال باز تولید
پیش نیاز ضروری: دین با محوریت سرنگ – در جستجوی محور مقدس
پیش نیاز ترجیحی: بزرگ استراتژیست دوران
در جستجوی محور مقدس: اساساً چشم‌انداز ما در تربیت، هدایت و تبلیغ دینی چیست؟ چه فردی را به عنوان خروجی مطلوب پروسه تبلیغ و هدایت تعریف می‌نماییم؟ چه نوع التقاط‌هایی در پاسخ‌های مختلف نسبت به این سؤال پدید می‌آید؟ اهمیت تعیین محور در تحلیل پدیده‌ها و اهمیت مضاعف تعیین محور در تعریف دین و دین‌داری در این بحث طرح خواهد شد. هم چنین، این بحث جریان‌شناسی دینی در «دوران ما» را در چند گونه تقسیم نموده و نتایج تحلیل‌های اصلی در نگرش به دین را تشریح می‌نماید. آشنایی با جریان‌شناسی دینی و دین‌ورزی مبتنی بر دین اخلاق محور، دین انسان محور، دین حکومت محور، دین احکام محور و دین امام محور. بررسی اجمالی نتایج و التقاط‌های ناشی از انحراف در آنها، تبیین فریب شرقی و فریب غربی در تعیین محوریت دین و دین‌ورزی مقبول الهی، اشاره‌ای به دین منطبق بر اصول حقوق بشر و ارزش کار نیک از غیر مؤمن. تحلیل ادله متعدد درون دینی در قضاوت میان محورها. بحثی تکمیلی در مورد استضعاف و مستضعفین و بیان تعامل الهی با آنها.
موضوع اصلی بحث: دین - امامت در مقابل اخلاق محوری و احکام محوری
میزان ساعت لازم برای تدریس کارگاهی: 15 ساعت
میزان ساعت لازم برای عرضه به شکل سخنرانی: 10 ساعت
پیش نیاز ضروری: دین با محوریت سرنگ
پیش نیاز ترجیحی: دیگر عجیب نیست
بزرگ استراتژیست دوران: معرفی شخصیتی حقیقی به عنوان بزرگ استراتژیست دوران ما و بلکه تمامی ادوار، بررسی جبهه‌های جنگی که در باطن این عالم در جریان است و اهدافی که از هر جنگ مد نظر این بزرگ استراتژیست می‌باشد، اشاره و گزارش از برخی جبهه‌های نبرد از جمله جنگ غفلت، جنگ ماورا علیه ماورا، جنگ پروتکل، جنگ با ابزارهای مقدس علیه تقدس (قرآن، اسلام، اخلاق، حج و نماز و احکام و...)، معرفی هدف اصلی و پایتخت مورد حمله بزرگ استراتژیست دوران، بازشناخت و مرور بر استراتژی‌های به کار گرفته شده از جمله استراتژی شکلات، استراتژی پنهان کردن هدف اصلی حمله، فرار به جلو و مهندسی زیرساخت، مبارزه با فرماندهان کوچک با هدف سدشکنی، مصادره مقامات و جایگاه‌ها...، راز فضیلت و روح زمان و راه نجات، اسم رمز بزرگ «دوران ما». این بحث ضرورتا باید بعد از بحث «در جستجوی محور مقدس» طرح شود.
موضوع اصلی بحث: دین - التقاط شناسی بیشتر و استراتژی های انحراف
میزان ساعت لازم برای تدریس کارگاهی: 20 ساعت
میزان ساعت لازم برای عرضه به شکل سخنرانی: 12 ساعت
پیش نیاز ضروری: در جستجوی محور مقدس - دنیای قشنگ نو
پیش نیاز ترجیحی: دوران دگرگون شده - دیگر عجیب نیست - بدون مرز1 - بدون مرز2
دین با محوریت فشنگ: (در حال بازتولید) نگاه کارکردگرایانه صرفاً دنیوی به دین و اهداف آن در بحث «دین با محوریت سرنگ» طرح گردید و التقاط‌های ناشی از تطبیق و انطباق تئوری‌های علم تجربی با مفاهیم دینی نیز مورد مداقه قرار گرفت. در این بحث، همین رویکرد در ارتباط با تطابق مفاهیم و آورده‌های علوم انسانی با موضوعات دینی طرح خواهد شد. بحث مهم دیگری که منشاء بسیاری از شبهات در دوران ما شده بحث «جامعیت و کمال دین» است. این موضوع نیز در این بحث مورد بررسی قرار خواهد گرفت. لازم به ذکر است که این بحث قبلاً به طور فشرده، در بحث «دین با محوریت سرنگ» ارائه شده بود که به دلیل اهمیت آن در ویرایش جدید، به صورت مستقل و مبسوط با عنوان «دین با محوریت فشنگ» در حال تولید است.
موضوع اصلی بحث: جریان‌شناسی دینی - نقد کارکردگرایی دین - علوم انسانی - فلسفه احکام
میزان ساعت لازم برای تدریس کارگاهی: 20 ساعت
میزان ساعت لازم برای عرضه به شکل سخنرانی: 12 ساعت
پیش نیاز ضروری: دین با محوریت سرنگ - در جستجوی محور مقدس
پیش نیاز ترجیحی: دوران دگرگون شده - دیگر عجیب نیست - بدون مرز1 - بدون مرز2
دین ودیازپام: (در حال بازتولید) امروزه بخش قابل توجهی از نگاه کارکردگرایانه مدرن به دین متوجه بعد آرامش‌بخشی و تسکین‌دهی آن است. تطابق اهداف روانشناسی مدرن با مفاهیم دینی و از سوی دیگر محور قرار دادن اخلاق اجتماعی در هدف دین، باعث پدیده‌هایی چون جایگزینی دین با مفهوم جدیدی چون معنویت مدرن شده است. بررسی این نوع التقاط و شناسایی این نوع جریان‌های دین‌ورزی موضوع بحث دین و دیازپام است که به صورت فشرده در مباحث دیگر طرح شده بود که به جهت اهمیت و استقبال از آن در این بحث به صورت مستقل طرح خواهد شد.
موضوع اصلی بحث: جریان‌شناسی دینی - نقد کارکردگرایی دین - علوم انسانی - فلسفه احکام
میزان ساعت لازم برای تدریس کارگاهی: در حال باز تولید
میزان ساعت لازم برای عرضه به شکل سخنرانی: در حال باز تولید
پیش نیاز ضروری: دین با محوریت سرنگ - در جستجوی محور مقدس - دین با محوریت فشنگ
پیش نیاز ترجیحی: دیگر عجیب نیست - بدون مرز 1 - بدون مرز 2
دین قشنگ نو: (در حال بازتولید) بررسي شبهات ديني رايج در نسل جديد و تاثر آن از حركت‌هاي فرهنگي حاكم بر دنيا، ترسيم دين خوشمزه و جهنم ولرم در عصر دنياي قشنگ نو! نگاهي به پديده ليبراليسم اسلامي و پروتستانتيسم اسلامي و استراتژي‌هاي وصول بدان در جهان. دین بدون مرز چه اشکال و چه نمودها، چه استراتژی‌ها و چه تاکتیک‌هایی را در «دوران ما» شاهد است، تاثير‌پذيري حركت‌هاي فكري و ديني جوامع امروز اسلامي از حركت‌هاي جهاني در عرصه دين‌ورزي. جاي‌گزيني معنويت با دين و اقبال به پديده‌هاي عرفان‌زده شرقي و غربي. تاثیرات لیبرالیسم و سکولاریسم و پروتستانتیسم و غلبه معادلات اقتصادی در جهان و دموکراسی‌طلبی و جهانی شدن در جریان‌های التقاطی دین‌ورزی معاصر.
موضوع اصلی بحث: شناخت و نقد جریان‌شناسی‌های دینی رایج در دوران ما
میزان ساعت لازم برای تدریس کارگاهی: 20 ساعت
میزان ساعت لازم برای عرضه به شکل سخنرانی: 12 ساعت
پیش نیاز ضروری: دنیای قشنگ نو – دین با محوریت سرنگ - دین و دیازپام
پیش نیاز ترجیحی: بدون مرز1 - بدون مرز2
عرفان قشنگ بازیافتی: (در حال بازتولید) به جهت مقاومتی که در برخی جوامع اسلامی در مقابل اشکال دین‌ورزی مدرن وجود دارد، برخی جریان‌های فکری در این جوامع همان ادبیات را در قالب مفاهیم قدیمی چون تصوف و عرفان سنتی در این جوامع ترویج می‌نمایند. عرفان قشنگ بازیافتی به دنبال شناسایی مصادیق و جریان‌های این مهم است. این بحث قبلا به صورت فشرده در بحث دین قشنگ نو طرح شده بود که اینک به صورت مستقل در حال بازتولید می‌باشد.
موضوع اصلی بحث: نقد جریان‌های عرفان داخلی و تطابق آن با شاخصه‌های دین قشنگ نو
میزان ساعت لازم برای تدریس کارگاهی: در حال باز تولید
میزان ساعت لازم برای عرضه به شکل سخنرانی: در حال باز تولید
پیش نیاز ضروری: دین قشنگ نو
پیش نیاز ترجیحی: بدون مرز1 - بدون مرز2 - دین با محوریت سرنگ - دین با محوریت فشنگ - دنیای قشنگ نو
دین و کودک: بررسي اعلاميه جهاني حقوق كودك و كنوانسيون پكن در ايجاد الگوي يكسان در تربيت واحد جهاني براي كودكان همه جهان. تعقيب شاخصه‌هاي كنوانيسون در تغيير كتاب‌هاي درسي آموزشي در مقطعی از تاریخ معاصر. فشار جهاني براي ايجاد تغييرات رسمي در كتب درسي به خصوص در طرح خاورميانه بزرگ. نگاهي به تاثيرات اين پديده در آموزش‌هاي ديني كتب دبستاني به عنوان تمرینی بر قدرت نقد و بررسی و سواد رسانه‌ای. این بحث باید پس از مباحث در جستجوی محور مقدس و دین قشنگ نو و بدون مرز 2 (فرهنگ) طرح گردد.
موضوع اصلی بحث: دین - تمرین نقد و بررسی جریان‌های دینی در کتب دبستانی
میزان ساعت لازم برای تدریس کارگاهی: 15 ساعت
میزان ساعت لازم برای عرضه به شکل سخنرانی: 7 ساعت
پیش نیاز ضروری: دین قشنگ نو - بدون مر ز 1 - بدون مرز 2
پیش نیاز ترجیحی: دین با محوریت سرنگ - دین با محوریت فشنگ - دنیای قشنگ نو
مقصرین: بررسي تاثيرات دين‌ورزي‌هاي نوين در كم رنگ كردن مرزهاي بين اديان و مذاهب و بروز و شيوع شبهات مختلف فرهنگ عامه در نزد نسل جديد در موضوع استراتژيك محوریت دین. مصادیق و شواهد و علل برخی تجدیدنظر طلبی‌ها انحرافی در عقاید شیعی.
موضوع اصلی بحث: دین - جریان شناسی‌ و معرفی تجدیدنظرطلب‌ها در عقاید شیعی
میزان ساعت لازم برای تدریس کارگاهی: 30 ساعت
میزان ساعت لازم برای عرضه به شکل سخنرانی: 30 ساعت
پیش نیاز ضروری: در جستجوی محور مقدس - بزرگ استراتژیست دوران
پیش نیاز ترجیحی: دین با محوریت سرنگ – دین با محوریت فشنگ
خانواده نوین همراه با نگاهی به نهضت فمینیسم: بررسي تغيير تعريف خانواده در نظام جديد فرهنگي جهان و تبديل تعريف آن به خانوار، چرا و چگونه؟ نگاهي به برخي آينده‌پردازي‌ها در شكل‌گيري خانواده امروز و فردا، از جمله آینده‌پردازی‌های ویرجینیا ستیر و آلوین تافلر و فوکویاما و یونسکو. آيا خانواده امروزي طبق نظر آلوين تافلر قدرتمندتر شده است يا خير؟ بررسی انگیزه‌ها و عوامل در تغییر نظام خانواده نوین. تاریخچه تحلیلی سه موج فمنیسم، استخراج شاخصه‌های مهم تفکر فمنیستی رادیکال، نگاهي به پديده زن‌سالاري و نهضت‌هاي فمنيستي در جهان امروز. رواج شديد همجنس‌گرایي در جهان امروز، چرا؟ افقي شدن هرم قدرت در خانواده و مرگ قطعي پدرسالاري و تاثيرات آن در كل زندگي بشر امروز. بررسي نقش كنوانسيون محو انواع اشكال تبعيض عليه زنان و حصول به يكسان انديشي جهاني در موضوع زن و اهميت آن. جريان شناسي اجمالي حركت‌هاي فمنيستي و دفاع از حقوق زنان در جامعه ایران. بررسی سینمای ایران به عنوان ارتش فمنیسم در کشور. تاثير اين پديده در تربيت نسل جديد چگونه بوده است؟ تاثیر‌پذیری شدید رسانه‌های داخلی از نفوذ مخفی تفکرات فمنیستی، انگیخته‌ها و خروجی‌های خانواده نوین و ارمغان فمنیسم در غرب چه بوده و چه تاثیراتی در جهان و به تبع آن در ایران داشته است؟ این تاثیرات چگونه ارزیابی می‌شوند؟ تمرین‌هایی در جهت تقویت قدرت سواد رسانه‌ای با موضوعیت فمینیسم. تحلیلی بر مبانی زیربنایی خانواده غربی و الگوهای فمنیستی و حقوق محوری آنها، معرفی اشتباهات استراتژیک در تحلیل خانواده غربی و شبهات وارده بر حقوق اسلامی در «دوران ما» ، ترسیم محور مختصات تحلیلی خانواده غربی و مقایسه آن با محور مختصات ارزشی خانواده اسلامی، نگاه دین به خانواده چگونه است و مبانی خانواده دینی با خانواده نوین چه اشتراک‌ها و چه اختلافاتی دارند؟ راهكار نهضت بازگشت به خانه، منشاء غربي و الگوي بومي اسلامي. رسیدن به پاسخ برخی شبهات مهم در موضوع نظام خانواده اسلامی. آشنایی با طوفان فمینیسم در کشور و نفوذ رسانه‌ای آن به ویژه در سینما، با هدف بیشتر شناخت التقاط و ایجاد قدرت نقد و بررسی و سواد رسانه‌ای.
موضوع اصلی بحث: دین - نقد فمینیسم - اخلاق در خانواده - سواد رسانه‌ای
میزان ساعت لازم برای تدریس کارگاهی: 40 ساعت
میزان ساعت لازم برای عرضه به شکل سخنرانی: 18 ساعت
پیش نیاز ضروری: بدون مرز 1 و 2 - دنیای قشنگ نو - دین با محوریت سرنگ و فشنگ - ماساژ پیام
پیش نیاز ترجیحی: مهندسی من
برادر بزرگه داره نگات می‌کنه!: آيا دنياي ما و «دوران ما» مطابق پيش‌بيني‌ها و انديشه‌هاي جورج اورول در رمان 1984 شكل گرفته است؟ بررسی ابعاد نظارت و كنترل از راه دور انسان‌های عصر جدید، و حذف و کم‌رنگ شده حريم خصوصي، در پديده‌هاي مختلف تكنولوژیك، تاکید بر ضرورت شناخت روي دوم سكه‌ در فناوري‌های جديد از جمله تلفن همراه و کارت اعتباری و... آشنایی با برخی ابعاد مهم دو پدیده بزرگ «دوران ما» ، یعنی گوگل و فیس بوک، به نمایندگی از موتورهای جستجو و شبکه‌های اجتماعی. آشنایی با شبکه اشلون و تحلیل دو فیلم هالیوودی مرتبط با آن در جهت ایجاد و تمرین سواد رسانه‌ای محتوایی. ایجاد تعادل نسبت به علوم تجربی و فناوری در جهت جلوگیری از شیفتگی افراطی در مقابل آنها. بيان عصر كنترل و عرياني خبر و جهان شیشه‌ای. اشاره‌ای به بحث تئوري توطئه و يا توهم آن
موضوع اصلی بحث: سواد رسانه‌ای - نقد تکنولوژی
میزان ساعت لازم برای تدریس کارگاهی: 8 ساعت
میزان ساعت لازم برای عرضه به شکل سخنرانی: 6 ساعت
پیش نیاز ضروری: دوران دگرگون شده
پیش نیاز ترجیحی: بدون مرز 1
در جستجوی متهم بزرگ: (در حال بازتولید) شناخت مهندسين افكار عمومي پس از شناخت مهندسي افكار عمومي، بررسي انحصار رسانه‌اي و شناخت پروتكل‌هاي حاكم بر مهندسي اجتماعي امروز همراه با زمينه‌هاي اعتقادي و ديني صنعت توليد سرخوشي و سِكس در جهان! تاثيرات فرهنگي پديده‌هاي تكنولوژيك امروز چگونه مهندسي اجتماعي مي‌شوند؟ قضاوت و بررسی نقش صهيونيسم و فراماسونری و... در مهندسي افكار عمومي جهاني. بحثی گسترده در مورد تئوری توطئه و قضاوت در مورد آن.
موضوع اصلی بحث: نقد و بررسی نقش یهود و فراماسونری و طرح تئوری توطئه – سواد رسانه‌ای
میزان ساعت لازم برای تدریس کارگاهی: 15 ساعت
میزان ساعت لازم برای عرضه به شکل سخنرانی: 8 ساعت
پیش نیاز ضروری: بدون مرز 1 - مهندسی و ماساژ پیام1 , 2
پیش نیاز ترجیحی: عموم مباحث قبلی
ماموریتی در ملکوت: (در حال تولید) این بحث در حوزه مباحث علم زندگی است. در این بحث از طریق یک داستان به مفاهیم پایه‌ای چون معنای دنیا و آخرت، لذت و رنج در این جهان و دنیای ابدی، همزادی انسان با رنج و تلاش دایم بشر برای رسیدن به لذت بیشتر، رابطه دنیا با آزمون‌های دائمی از وی – موضوعاتی چون دست‌های خالی بشر در این دنیا و داروهای ضد هاری که طغیان وی را کنترل می‌کند. غفلت و تغافل راهکار اصلی بشر برای فرار از رنج رنج! و بالاخره راه رهایی.
موضوع اصلی بحث: علم زندگی ‌
میزان ساعت لازم برای تدریس کارگاهی: 15 ساعت
میزان ساعت لازم برای عرضه به شکل سخنرانی: 8 ساعت
پیش نیاز ضروری: ندارد
پیش نیاز ترجیحی: دنیای قشنگ نو – در جستجوی محور مقدس – بزرگ استراتژیست دوران
ترس، زشت و زیبا: این بحث در قالب مجموعه علم زندگی طراحی و تولید شده است. بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و اعتقادی و اخلاقی ناشی از ضعف شخصیت افراد و تحت تاثیر جمع واقع شدن به وجود می‌آید. از این نقیصه با عناوین دیگری چون «فقدان جرأتمندی» یا «ناتوانی در گفتن نه» یاد می‌شود. ترس زشتی که فرد از جمع و مردم دارد و در نتیجه رفتار خود را بر اساس سلایق دیگران تنظیم مینماید. در مقابل این فضا ترس زیبایی نیز از خداوند وجود دارد که قدرت آدمی را در مقابل هر آن کس غیر اوست، بالا می‌برد.
در این کتاب تلاش شده جمع معقولی از مباحث اخلاق اسلامی و تکنیک‌های مشاوره و روانشناسی در جهت تغییر رفتار و مدیرین افکار به وجود آید.
موضوع اصلی بحث: علم زندگی – جراتمندی – خوف از خداوند – شخصیت سالم
میزان ساعت لازم برای تدریس کارگاهی: 32 ساعت
میزان ساعت لازم برای عرضه به شکل سخنرانی: 17 ساعت
پیش نیاز ضروری: ندارد
پیش نیاز ترجیحی: ماموریتی در ملکوت
نکته: این کتاب چاپ شده و در حال عرضه عمومی می‌باشد.
نقشه راه بیدارباش و هدایت: این بحث که خود شامل چندین بحث می‌شود، به دنبال آن است که یا یک دید کلی، روش‌های هدایت بهتر و مؤثرتر نسل جدید در هزاره سوم را شناسایی و معرفی نماید. به تعبیر دیگر، این نه بحث، نقشه راهی را معرفی و ترسیم می‌کند که فلسفه و مبانی تولید 7 بسته آموزشی و عملیاتی دیگر، یعنی دوران ما، علم زندگی، مرزبانی اعتقادی، مرزهای رفتاری، مدیریت شادی و صیانت هوشمندانه، هدایت خاموش، مهارت‌های فرهیختگی شده است.
قطعه‌های ترسیم کننده نقشه راه بیدارباش و هدایت عبارتند از:


1 - بیماری‌های مدرن هدایت:
در این بحث به کالبد شکافی مشکلات، تهدیدها و آسیب‌های تربیتی و هدایتی در عصر جدید می‌پردازد. طبیعی است این آسیب‌شناسی هر چه دقیق‌تر جامع‌تر و کامل‌تر باشد، نسخه هدایتی بهتری را در جهت درمان و پیشگیری و هدایت می‌توان طراحی نمود.
موضوع اصلی بحث: نقشه راه هدایت – تهدیدها و فرصت‌های تربیت و هدایت در عصر جدید – آسیب‌شناسی
میزان ساعت لازم برای تدریس کارگاهی: 5 ساعت
میزان ساعت لازم برای عرضه به شکل سخنرانی: 3 ساعت
پیش نیاز ضروری: ندارد
پیش نیاز ترجیحی: ندارد

2. گزارشی از وضعیت بیمار و اپیدمی بیماری (نگاهی به آسیب‌های اجتماعی هدایتی):
(در حال بازتولید) این بحث ترسیم‌کننده آسیب‌های اجتماعی و هدایتی مختلفی است که در فضای واقعی و آمارهای مختلف وجود دارد.
موضوع اصلی بحث: نقشه راه هدایت - آسیب‌شناسی
میزان ساعت لازم برای تدریس کارگاهی: در حال بازتولید
میزان ساعت لازم برای عرضه به شکل سخنرانی: در حال باز تولید
پیش نیاز ضروری: بیماری‌های مدرن هدایت
پیش نیاز ترجیحی: گزارشی از وضعیت بیمار و اپیدمی بیماری

3. درد ضلع مدرن چهارم و درمانگاه (نگاهی به کتاب زوال دوران کودکی):
این بحث با نگاهی به کتاب زوال دوران کودکی نوشته پروفسور نیل پستمن، به طرح مشکل تربیت از دیدگاه یک اندیشمند غربی و راه‌حل‌های وی برای درمان مشکلات امروز هدایت می‌پردازد .
موضوع اصلی بحث: نقشه راه هدایت - آسیب‌شناسی و راهکارهای هدایت
میزان ساعت لازم برای تدریس کارگاهی: 3 ساعت
میزان ساعت لازم برای عرضه به شکل سخنرانی: 2 ساعت
پیش نیاز ضروری: بیماری‌های مدرن هدایت
پیش نیاز ترجیحی: گزارشی از وضعیت بیمار و اپیدمی بیماری

4. در جستجوی هدایت (استراتژی‌های پیشگیری، مقابله، رقابت و درمان):
این بحث با بررسی فرصت‌ها و نقاط ضعف رقیب و قوت ما در جستجوی استراتژی پیشگیری، مقابله و هدایت و درمان مشکلات امروز هدایت بر آمده، نیازهای اصلی هدایت را شناسایی و معرفی می‌نماید.
موضوع اصلی بحث: نقشه راه هدایت - راهکارهای هدایت
میزان ساعت لازم برای تدریس کارگاهی: 5 ساعت
میزان ساعت لازم برای عرضه به شکل سخنرانی: 4 ساعت
پیش نیاز ضروری: بیماری‌های مدرن هدایت
پیش نیاز ترجیحی: گزارشی از وضعیت بیمار و اپیدمی بیماری

5. مجتمع آموزشی درمانی هدایت 1 - پیشگیری و بهزیستی (نگاهی به بسته عملیاتی صیانت هوشمندانه و مدیریت شادی):
این بحث در ادامه شرح راهکارهای هدایت، به معرفی بسته عملیاتی مدیریت شادی و صیانت هوشمندانه به عنوان پیشگیری از رشد مشکلات و بهزیستی هدایتی می‌پردازد. الگوهای صیانت و شادی‌های موجه در مقابل لذت‌گرایی نامشروع در این بحث ترسیم خواهند شد.
موضوع اصلی بحث: نقشه راه هدایت - راهکارهای هدایت
میزان ساعت لازم برای تدریس کارگاهی: 3 ساعت
میزان ساعت لازم برای عرضه به شکل سخنرانی: 3 ساعت
پیش نیاز ضروری: بیماری‌های مدرن هدایت - در جستجوی هدایت
پیش نیاز ترجیحی: گزارشی از وضعیت بیمار و اپیدمی بیماری - درد ضلع مدرن چهارم و درمانگاه

6. مجتمع آموزشی درمانی هدایت 2 - درمان‌های محیطی (نگاهی به بسته عملیاتی هدایت خاموش):
این بحث در ادامه شرح راهکارهای هدایت، به معرفی بسته عملیاتی هدایت خاموش می‌پردازد. هدایت خاموش به دنبال (ارائه نمونه‌هایی از روش‌های تربیت و هدایت از غیر طریق آموزش مستقیم است.
موضوع اصلی بحث: نقشه راه هدایت - راهکارهای هدایت
میزان ساعت لازم برای تدریس کارگاهی: 1 ساعت
میزان ساعت لازم برای عرضه به شکل سخنرانی: 1 ساعت
پیش نیاز ضروری: بیماری‌های مدرن هدایت - در جستجوی هدایت
پیش نیاز ترجیحی: گزارشی از وضعیت بیمار و اپیدمی بیماری - درد ضلع مدرن چهارم و درمانگاه

7. مجتمع آموزشی درمانی هدایت 3 - درمان‌های شناختی (نگاهی به بسته آموزشی دوران ما):
این بحث در ادامه شرح راهکارهای هدایت، به معرفی بسته آموزشی دوران ما به عنوان درمان‌های عقلانی و برهانی مشکلات هدایتی پرداخته، اهداف، اولویت‌ها و ساختار این بسته آموزشی را روشن می‌نماید. هدف از این بسته ایجاد اقناع عقلی در مخاطبان است.
موضوع اصلی بحث: نقشه راه هدایت - راهکارهای هدایت
میزان ساعت لازم برای تدریس کارگاهی: 2 ساعت
میزان ساعت لازم برای عرضه به شکل سخنرانی: 2 ساعت
پیش نیاز ضروری: بیماری‌های مدرن هدایت - در جستجوی هدایت
پیش نیاز ترجیحی: گزارشی از وضعیت بیمار و اپیدمی بیماری - درد ضلع مدرن چهارم و درمانگاه

8. مجتمع آموزشی درمانی هدایت 4 - درمان‌های عقلانی (نگاهی به بسته مرزبانی اعتقادی):
این بحث در ادامه شرح راهکارهای هدایت، به معرفی بسته آموزشی مرزبانی اعتقادی به عنوان درمان‌های عقلانی و برهانی مشکلات هدایتی پرداخته، اهداف، اولویت‌ها و ساختار این بسته آموزشی را روشن می‌نماید. هدف از این بسته ایجاد اقناع عقلی در مخاطبان است. علاوه بر این، روش آموزش این بسته مورد بحث قرار گرفته است.
موضوع اصلی بحث: نقشه راه هدایت - راهکارهای هدایت
میزان ساعت لازم برای تدریس کارگاهی: 2 ساعت
میزان ساعت لازم برای عرضه به شکل سخنرانی: 2 ساعت
پیش نیاز ضروری: بیماری‌های مدرن هدایت - در جستجوی هدایت
پیش نیاز ترجیحی: گزارشی از وضعیت بیمار و اپیدمی بیماری - درد ضلع مدرن چهارم و درمانگاه

9. مجتمع آموزشی درمانی هدایت 5 - درمان‌های روحی و قلبی (نگاهی به بسته آموزشی علم زندگی):
این بحث در ادامه شرح راهکارهای هدایت، به معرفی بسته آموزشی علم زندگی به عنوان درمان‌های روحی و قلبی مشکلات هدایتی می‌پردازد. هدف از این بسته ایجاد اقناع روحی و قلبی در مخاطبان است که نتیجه آن خداترسی و خویشتن‌داری است. روش آموزش این بسته نیز ترسیم خواهد شد.
موضوع اصلی بحث: نقشه راه هدایت - راهکارهای هدایت
میزان ساعت لازم برای تدریس کارگاهی: 2 ساعت
میزان ساعت لازم برای عرضه به شکل سخنرانی: 1 ساعت
پیش نیاز ضروری: بیماری‌های مدرن هدایت - در جستجوی هدایت
پیش نیاز ترجیحی: سایر مباحث نقشه راه

10. مجتمع آموزشی درمانی هدایت 6 - رفتار درمانی (نگاهی به بسته آموزشی مرزهای رفتاری):
این بحث در ادامه شرح راهکارهای هدایت، به معرفی بسته آموزشی مرزهای رفتاری می‌پردازد. بسته مرزهای رفتاری به اولویت‌های آموزش احکام و الگوهای آموزشی آن خواهد پرداخت.
موضوع اصلی بحث: نقشه راه هدایت - راهکارهای هدایت
میزان ساعت لازم برای تدریس کارگاهی: 1 ساعت
میزان ساعت لازم برای عرضه به شکل سخنرانی: 1 ساعت
پیش نیاز ضروری: بیماری‌های مدرن هدایت - در جستجوی هدایت
پیش نیاز ترجیحی: سایر مباحث نقشه راه

11. مهارت‌های فرهیختگی (توان‌مندسازی):
این بحث در ادامه شرح راهکارهای هدایت، به معرفی بسته آموزشی مهارت‌های فرهیختگی می‌پردازد که هدف از آن توان‌مند سازی نسل جدید برای تأثیرگذاری بهتر در جامعه و معرفی مهارت‌های لازم برای این امر است.
موضوع اصلی بحث: نقشه راه هدایت - راهکارهای هدایت
میزان ساعت لازم برای تدریس کارگاهی: 2 ساعت
میزان ساعت لازم برای عرضه به شکل سخنرانی: 1 ساعت
پیش نیاز ضروری: بیماری‌های مدرن هدایت - در جستجوی هدایت
پیش نیاز ترجیحی: سایر مباحث نقشه راه

12. کنترل کیفیت و بازرسی:
در این قسمت ضمن بیان مبانی اصلی و تعاریف کلیدی در مورد انسان، تربیت و دین به این موضوع می‌پردازد که آیا نقشه راه توانسته است آسیب‌های طرح شده در بخش بیماری‌های مدرن هدایت را به طور نظری حل نماید؟
موضوع اصلی بحث: نقشه راه هدایت - راهکارهای هدایت
میزان ساعت لازم برای تدریس کارگاهی: 2 ساعت
میزان ساعت لازم برای عرضه به شکل سخنرانی: 1 ساعت
پیش نیاز ضروری: بیماری‌های مدرن هدایت - در جستجوی هدایت
پیش نیاز ترجیحی: سایر مباحث نقشه راه